دلچسب ترین بوسه دنیا

آغوشم را می خواهد

در آغوشش می کشم و ازش می خواهم مرا ببوسد 

 دو دست کوچکش را دور سرم گره می کند ،دهان کوچکش را تا جایی که باز می شود رو صورتم می گذارد و فشار می دهد !

بوس می کند ! البته به سبک خودش

تمام صورتم با آب شیرین دهانش خیس می شود

این است دلچسب ترین بوسه دنیا !

 

/ 8 نظر / 78 بازدید
عسل بانو

وصف زیباترین بوسه ت دلم رو شاد کرد ....[ماچ]

ســ ـــارا

نازنین !!! چرا به من نگفته بودی اینجارو پس !!!!!! وای خدا این پسرته ؟!

سپيده عمه آريانا

سلام نازنين جون خوبي عزيزم . وااااااااااااااااااااااااااااااي چه مزه اي داشته اين بوسه خوشمزه . الهي فداش بشم من . بجاي من صورت ماهش حسابي بوسه بارون كنيد[ماچ][بغل][قلب][گل]

مامان نازدونه ها

کوروش جان با بوسه ش دلچسب ترین بوسه دنیا رو داد وشما با اغوشتون امنترین جای دنیا رو بهش دادی[قلب]روزت مبارک مامان کوروش جان

سپیده عمه آـریسا

عزیزم چقدر خوشکل ومامانی هستی خوش به حال مامان نازنین که پسر به این نانازی داره خدا حفظت کنه

سپيده عمه آريانا

خوشبختی یعنی : خداوند انقدر عزیزت کند که وجودت آرامبخش دیگران باشد. وشما آنقدر خوشبخت باشی که خداشما را زن آفرید روزت مبارک نازنين جون[قلب][بغل][گل]